Pogosta vprašanja

Domača stran > Pogosta vprašanja > Zakaj ne velja zahteva, da morajo kandidati teste v ocenjevalnem centru opravljati v jeziku, ki ni njihova materinščina?

Zakaj ne velja zahteva, da morajo kandidati teste v ocenjevalnem centru opravljati v jeziku, ki ni njihova materinščina?

Pojem materni jezik je težko opredeliti (nekateri kandidati zelo dobro obvladajo več jezikov, nekateri slabo obvladajo svojo materinščino in bi teste raje opravljali v svojem običajnem delovnem jeziku). Urad EPSO se je zato odločil, da kandidate preverja v jezikih, ki jih obvlada večina kandidatov. Takšna izbira najverneje odslikava dejansko delovno okolje v institucijah.

Poleg tega v ocenjevalnem centru ne ocenjujemo jezikovnega znanja kandidatov (razen seveda pri jezikoslovcih), ampak njihove splošne kompetence (glej razpis natečaja).

Reference number: 

Ali vam je bil odgovor v pomoč?

Da Ne