Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Varför finns inget krav på att de sökande ska använda ett annat språk än sitt modersmål för proven vid utvärderingscentrum?

Varför finns inget krav på att de sökande ska använda ett annat språk än sitt modersmål för proven vid utvärderingscentrum?

Eftersom begreppet modersmål är svårt att definiera (vissa sökande talar flera språk lika bra, medan andra bara har begränsade kunskaper i sitt modersmål och föredrar att göra proven på sitt arbetsspråk), har Epso valt att testa de sökande på språk som de flesta av dem kan. Det valet är det som bäst speglar den faktiska arbetsmiljön inom EU-institutionerna.

Dessutom är det inte de sökandes språkkunskaper som bedöms vid utvärderingscentrum (förutom när det gäller tolkar och översättare), utan deras allmänna kompetenser (läs mer i meddelandet om uttagningsprov).

Reference number: 

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej