ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Как да оценя нивото на моите езици?

Как да оценя нивото на моите езици?

Категории въпроси: 

За всеки от езиците, които владеете (включително майчиния ви език), ви молим да оцените следните езикови умения, като използвате матрицата за самооценка, която е част от формуляра за кандидатстване: разбиране, говорене и писане. Всяко езиково умение трябва да бъде оценено от A1 (начинаещ) до C2 (вещо владеене).

При определянето на това дали можете да се явите на тестовете на съответния език се взема предвид умението на най-ниско ниво (вж. примера за матрицата по-долу). Като цяло за тестовете се изисква поне ниво B2 (вж. обявлението за конкурса).

Език

Разбиране

Говорене

Писане

Ниво, взето под внимание от EPSO

Словашки

B2

C1

B2

B2

Латвийски

C2

C2

A2

A2

Гръцки

C1

C1

C1

C1

Отговорът полезен ли беше?

Да Не