Časté otázky

Úvod > Časté dotazy > Jak se posuzuje úroveň znalosti jazyků?

Jak se posuzuje úroveň znalosti jazyků?

U každého ze svých jazyků (včetně mateřštiny) si pomocí stupnice pro sebehodnocení, která je součástí formuláře žádosti, sami vyhodnoťte tyto tři jazykové dovednosti: porozumění, mluvený projev, písemný projev. Každá jazyková dovednost musí být posouzena v rozmezí od úrovně A1 (začátečník) do úrovně C2 (zkušený uživatel).

Při určování, zda můžete absolvovat testy v tomto jazyce, se zohlední nejnižší úroveň ze tří dovedností (viz příklad níže). Obecně vyžadujeme pro testy alespoň úroveň B2 (viz oznámení o výběrovém řízení).

Jazyk

Porozumění

Mluvený projev

Písemný projev

Úroveň, kterou EPSO zohlední

slovenština

B2

C1

B2

B2

lotyština

C2

C2

A2

A2

řečtina

C1

C1

C1

C1

Reference number: 

Pomohla vám tato odpověď?

Ano Ne