Časté otázky

Úvod > Časté dotazy > Jak se posuzuje úroveň znalosti jazyků?

Jak se posuzuje úroveň znalosti jazyků?

U každého ze svých jazyků (včetně mateřštiny) si pomocí stupnice pro sebehodnocení, která je součástí formuláře žádosti, sami vyhodnoťte tyto tři jazykové dovednosti: porozumění, mluvený projev, písemný projev. Každá jazyková dovednost musí být posouzena v rozmezí od úrovně A1 (začátečník) do úrovně C2 (zkušený uživatel).

Při určování, zda můžete absolvovat testy v tomto jazyce, se zohlední nejnižší úroveň ze tří dovedností (viz příklad níže). Obecně vyžadujeme pro testy alespoň úroveň B2 (viz oznámení o výběrovém řízení).

Jazyk

Porozumění

Mluvený projev

Písemný projev

Úroveň, kterou EPSO zohlední

slovenština

B2

C1

B2

B2

lotyština

C2

C2

A2

A2

řečtina

C1

C1

C1

C1

Pomohla vám tato odpověď?

Ano Ne