Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Πώς μπορώ να αξιολογήσω το επίπεδο των γλωσσών μου;

Πώς μπορώ να αξιολογήσω το επίπεδο των γλωσσών μου;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Για κάθε μία από τις γλώσσες που γνωρίζετε (της μητρικής συμπεριλαμβανομένης), σάς ζητάμε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα αυτοαξιολόγησης που αποτελεί μέρος της αίτησης, για να αξιολογήσετε την επάρκειά σας στις εξής τρεις γλωσσικές δεξιότητες: κατανόηση, ομιλία, γραφή. Πρέπει να αξιολογήσετε κάθε γλωσσική δεξιότητα από επίπεδο Α1 (αρχαρίου) μέχρι επίπεδο C2 (άριστο).

Το χαμηλότερο επίπεδο από τις τρεις δεξιότητες λαμβάνεται υπόψη για να αποφασιστεί αν μπορείτε να συμμετάσχετε στις δοκιμασίες στη συγκεκριμένη γλώσσα (βλέπε παράδειγμα παρακάτω). Κατά κανόνα, ζητούμε γνώσεις τουλάχιστον επιπέδου Β2 για τις δοκιμασίες (βλέπε προκήρυξη διαγωνισμού).

Γλώσσα

Κατανόηση

Ομιλία

Γραφή

Επίπεδο που λαμβάνει υπόψη η EPSO

σλοβακικά

B2

C1

B2

B2

λετονικά

C2

C2

A2

A2

ελληνικά

C1

C1

C1

C1

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι