KKK

Avaleht > KKK > Kuidas ma hindan oma keeleoskust?

Kuidas ma hindan oma keeleoskust?

Iga keele (sh teie emakeele) puhul palume teil hinnata kolme järgmist oskust, kasutades kandideerimisvormis sisalduvat enesehindamise tabelit: arusaamine, rääkimine, kirjutamine. Iga oskust tuleb hinnata skaalal A1 (algaja) kuni C2 (ekspert).

Selleks et määrata kindlaks, kas võite konkreetses keeles katsetel osaleda, võetakse nendest kolme oskuse tasemetest arvesse kõige madalam (vt näitetabel allpool). Üldiselt nõutakse katsetel osalemiseks vähemalt B2-taset (vt konkursiteade).

Keel

Arusaamine

Rääkimine

Kirjutamine

EPSO poolt arvesse võetav tase

slovaki keel

B2

C1

B2

B2

läti keel

C2

C2

A2

A2

kreeka keel

C1

C1

C1

C1

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei