Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Kako da procijenim svoje znanje jezika?

Kako da procijenim svoje znanje jezika?

Koristeći se ljestvicom za samoprocjenu koja je dio obrasca za prijavu, za svaki svoj jezik (uključujući materinski) procijenite tri sljedeće jezične vještine: razumijevanje, govor, pisanje. Za svaku jezičnu vještinu navedite razinu znanja od A1 (temeljni korisnik) do C2 (iskusni korisnik).

Da bi se odredilo možete li polagati testove na nekom jeziku, u obzir se uzima najslabija od triju vještina (vidjeti primjere). U načelu, za testiranje zahtijevamo najmanje razinu B2 (vidjeti obavijest o natječaju).

Jezik

Razumijevanje

Govor

Pisanje

Razina koju EPSO uzima u obzir

slovački

B2

C1

B2

B2

latvijski

C2

C2

A2

A2

grčki

C1

C1

C1

C1

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne