FAQs

Paġna ewlenija > FAQs > Kif nevalwa l-livell tal-lingwi tiegħi?

Kif nevalwa l-livell tal-lingwi tiegħi?

Għal kull waħda mil-lingwi tiegħek (inkluża l-lingwa materna), nitolbuk tevalwa dawn it-tliet ħiliet lingwistiċi permezz tat-tabella ta’ awtovalutazzjoni li tagħmel parti mill-formola ta’ applikazzjoni: komprensjoni, diskors, kitba. Kull ħila lingwistika għandha tiġi valutata minn A1 (livell bażiku) sa C2 (livell espert).

Il-livell l-aktar baxx tat-tliet ħiliet jitqies biex jiġi stabbilit jekk tistax tagħmel it-testijiet b’din il-lingwa (ara t-tabella tal-eżempju hawn taħt). Ġeneralment, nirrikjedu tal-anqas livell B2 għat-testijiet (ara l-avviż ta’ kompetizzjoni).

Lingwa

Komprensjoni

Diskors

Kitba

Livell meqjus mill-EPSO

Slovakk

B2

C1

B2

B2

Latvjan

C2

C2

A2

A2

Grieg

C1

C1

C1

C1

It-tweġiba kienet utli?

Iva Le