Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Jak mam ocenić swój poziom znajomości danego języka?

Jak mam ocenić swój poziom znajomości danego języka?

Kandydat jest proszony o ocenienie swojej znajomości każdego z wybranych przez siebie języków (w tym języka ojczystego) za pomocą tabeli samooceny, która jest częścią formularza zgłoszeniowego i pozwala ocenić umiejętności językowe w zakresie rozumienia, mówienia i pisania. Każda z umiejętności językowych powinna zostać oceniona w skali od A1 (początkujący) do C2 (zaawanasowany).

Przy ustalaniu, czy kandydat może zdawać test w danym języku, uwzględniany jest najniższy z podanych trzech poziomów umiejętności (zob. tabela poniżej). Zazwyczaj aby wziąć udział w testach, wymagana jest znajomość języka co najmniej na poziomie B2 (zob. ogłoszenie o konkursie).

Język

Rozumienie

Mówienie

Pisanie

Poziom uwzględniany przez EPSO

słowacki

B2

C1

B2

B2

łotewski

C2

C2

A2

A2

grecki

C1

C1

C1

C1

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie