Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Ako môžem zhodnotiť úroveň znalosti svojich jazykov?

Ako môžem zhodnotiť úroveň znalosti svojich jazykov?

V prípade každého vášho jazyka (vrátane vášho materinského jazyka) požadujeme, aby ste použili tabuľku sebahodnotenia, ktorá je súčasťou formulára prihlášky, a zhodnotili tieto tri jazykové zručnosti: porozumenie, hovorenie, písanie. Každá jazyková zručnosť sa musí hodnotiť na stupnici od A1 (začiatočník) do C2 (expert).

Spomedzi týchto troch zručností sa na určenie toho, či môžete absolvovať testy v tomto jazyku, berie do úvahy zručnosť na najnižšej úrovni (pozri tabuľku ďalej). Na testy vo všeobecnosti požadujeme najmenej úroveň B2 (pozri oznámenie o výberovom konaní).

Jazyk

Porozumenie

Hovorenie

Písanie

Úroveň, ktorú úrad EPSO berie do úvahy

slovenčina

B2

C1

B2

B2

lotyština

C2

C2

A2

A2

gréčtina

C1

C1

C1

C1

Reference number: 

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie