Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Ako môžem zhodnotiť úroveň znalosti svojich jazykov?

Ako môžem zhodnotiť úroveň znalosti svojich jazykov?

V prípade každého vášho jazyka (vrátane vášho materinského jazyka) požadujeme, aby ste použili tabuľku sebahodnotenia, ktorá je súčasťou formulára prihlášky, a zhodnotili tieto tri jazykové zručnosti: porozumenie, hovorenie, písanie. Každá jazyková zručnosť sa musí hodnotiť na stupnici od A1 (začiatočník) do C2 (expert).

Spomedzi týchto troch zručností sa na určenie toho, či môžete absolvovať testy v tomto jazyku, berie do úvahy zručnosť na najnižšej úrovni (pozri tabuľku ďalej). Na testy vo všeobecnosti požadujeme najmenej úroveň B2 (pozri oznámenie o výberovom konaní).

Jazyk

Porozumenie

Hovorenie

Písanie

Úroveň, ktorú úrad EPSO berie do úvahy

slovenčina

B2

C1

B2

B2

lotyština

C2

C2

A2

A2

gréčtina

C1

C1

C1

C1

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie