Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Hur gör jag för att bedöma mina språkkunskaper?

Hur gör jag för att bedöma mina språkkunskaper?

För vart och ett av dina språk (också ditt modersmål) ska du utvärdera följande tre färdigheter med hjälp av en skala för självbedömning som finns i ansökan: förstå, tala och skriva. Språken bedöms i en skala från A1 (nybörjare) till C2 (avancerad).

Det är den lägsta nivån på de tre färdigheterna som räknas när du avgör om du kan göra proven på ett visst språk (se exemplet nedan). Vi kräver i allmänhet minst nivå B2 för proven (läs mer i meddelandet om uttagningsprov).

Språk

Förstå

Tala

Skriva

Nivå som Epso tittar på

Slovakiska

B2

C1

B2

B2

Lettiska

C2

C2

A2

A2

Grekiska

C1

C1

C1

C1

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej