Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Čo sa stane po ukončení testovania v hodnotiacom centre?

Čo sa stane po ukončení testovania v hodnotiacom centre?

Po ukončení obdobia testovania v hodnotiacom centre vám výberová komisia poskytne spätnú väzbu vo forme preukazu schopností spolu s listom, v ktorom vás informuje o vašich celkových výsledkoch.

Preukaz schopností tvoria:

  • všeobecný opis rámca schopností,
  • celkový prehľad vašich silných a slabých stránok,
  • opis hlavných zistení podľa jednotlivých schopností,
  • vaše výsledky pre každú schopnosť.

Preukazy schopností úspešných uchádzačov sa sprístupnia oddeleniam ľudských zdrojov inštitúcií EÚ na účely prijatia do zamestnania.

Úspešní uchádzači dostanú ďalšie informácie o procese prijímania zamestnancov.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie