Najčešća pitanja

Home > Najčešća pitanja > Komu se mogu obratiti u slučaju problema na dan testiranja u centru za procjenu?

Komu se mogu obratiti u slučaju problema na dan testiranja u centru za procjenu?

U slučaju nepredviđenih problema na dan testiranja javite se:

  • u Bruxellesu – u prijamni ured Centra za procjenu, od 8:30 do 9:00, na broj +32 (0)2 297 73 37 ili +32 (0)2 297 73 38
  • u Luxembourgu
    – na recepciju zgrade u kojoj je Centar za procjenu od 8:00 do 9:00: +352 4303 2019
    – u ured EPSO-a: +352 4303 4968 ili +352 4303 6116

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne