Časté otázky

Úvod > Časté dotazy > Pravidla chování v hodnotícím centru?

Pravidla chování v hodnotícím centru?

Kdokoli poruší následující pravidla chování, bude vykázán z testovací místnosti, a tím i vyloučen z výběrového řízení.

  • Pokyny našich zaměstnanců musíte vždy dodržovat.
  • Potraviny a nápoje jsou povoleny pouze v čekárně.
  • Testy musíte vyplňovat bez pomůcek, s výjimkou pomůcek poskytnutých testovacím centrem.
  • Všechny zakázané předměty (např. psací potřeby a papír, knihy, zmizík a další tekuté korekční přípravky, poznámky, pokyny, aktovky, tašky a batohy, kalkulačky, počítače, tablety, mobilní telefony, přehrávače MP3, fotoaparáty atp.) jste povinni uložit do poskytnutých skříněk, přičemž předměty, které vydávají zvuk, je třeba vypnout.
  • Kouření je přísně zakázáno.
  • K vašemu vyloučení z výběrového řízení může rovněž vést jakékoli neslušné, hrubé, pohrdavé nebo výhružné chování vůči personálu nebo ostatním uchazečům.

Pomohla vám tato odpověď?

Ano Ne