Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Cad hiad rialacha iompair an ionaid measúnaithe?

Cad hiad rialacha iompair an ionaid measúnaithe?

Catagóirí ceisteanna: 

Aon duine nach gcomhlíonann na rialacha iompair, cuirfear amach as an ionad measúnaithe é agus dícháileofar é ón gcuid eile den phróiseas roghnúcháin.

  • Is ceart duit aon treoir ó fhoireann an ionaid measúnaithe a leanúint an t-am ar fad.
  • Ní ceadmhach bia agus deoch a thabhairt isteach ach sa seomra feithimh.
  • Ní mór na trialacha a dhéanamh agus gan aon áis ná trealamh d'aon saghas de chúnamh agat, seachas iad sin a chuirfear ar fáil duit san ionad measúnaithe.
  • Na rudaí ar fad a bhfuil toirmeasc orthu (e.g. páipéar agus pinn, leabhair, leacht ceartúcháin, nótaí, treoracha, málaí cáipéisí, málaí, áireamháin, ríomhairí, ríomhairí glúine, táibléid, fóin phóca, seinnteoirí MP3, ceamaraí), ní mór iad a fhágáil sna taisceadáin a bheidh ar fáil. (Aon ghléas a chuireann fuaim as, ní mór é a mhúchadh).
  • Tá lántoirmeasc ar chaitheamh tobac.
  • Chomh maith leis sin, má iompraíonn tú tú féin ar dhóigh atá drochbhéasach, dímheasúil, nó bagarthach i leith baill foirne den ionad measúnaithe nó i leith iarrthóirí eile, is féidir go ndícháileofar ón gcomórtas thú.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh