Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Jakich zasad należy przestrzegać w ośrodkach egzaminacyjnych, w których odbywa się ocena zintegrowana?

Jakich zasad należy przestrzegać w ośrodkach egzaminacyjnych, w których odbywa się ocena zintegrowana?

Osoby nieprzestrzegające poniższych zasad zostaną wyproszone z ośrodka egzaminacyjnego i wykluczone z udziału w procedurze naboru:

  • Kandydaci zawsze muszą się stosować do instrukcji otrzymanych od pracowników ośrodka egzaminacyjnego.
  • Jeść i pić można wyłącznie w poczekalni.
  • Podczas testów można korzystać wyłącznie z materiałów i sprzętu dostarczonych przez ośrodek egzaminacyjny.
  • Wszelkie zabronione przedmioty (np. papier i długopis, korektory w płynie, książki, notatki, instrukcje, teczki, torebki, kalkulatory, komputery, laptopy, tablety, telefony komórkowe, odtwarzacze mp3, aparaty fotograficzne itp.) należy zostawić w udostępnionych do tego celu schowkach. (Urządzenia wydające dźwięk należy wyłączyć.)
  • Palenie jest surowo wzbronione.
  • Kandydaci zachowujący się w sposób niestosowny, agresywny lub obraźliwy wobec pracowników ośrodka egzaminacyjnego lub innych kandydatów mogą zostać wykluczeni z egzaminu.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie