Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Vilka uppföranderegler gäller på utvärderingscentrumet?

Vilka uppföranderegler gäller på utvärderingscentrumet?

Alla som bryter mot följande uppförandregler måste lämna utvärderingscentrumet och utesluts från resten av urvalsförfarandet:

  • Du måste hela tiden följa personalens anvisningar.
  • Mat och dryck får endast förtäras i uppehållsrummen.
  • Du får bara använda den hjälp och utrustning som tillhandahålls på plats för att göra proven.
  • Alla förbjudna föremål (t.ex. papper och penna, böcker, korrigeringsvätska, anteckningar, instruktioner, portföljer, väskor, räknare, datorer, surfplattor, mobiltelefoner, mp3-spelare och kameror) ska förvaras i angivna skåp och föremål som avger ljud måste stängas av.
  • Rökning är strängt förbjuden.
  • Om du uppträder oartigt, oförskämt, nedlåtande eller hotfullt mot personalen eller andra sökande kan du uteslutas från uttagningsprovet.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej