Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Cad a tharlaíonn lá an ionaid measúnaithe?

Cad a tharlaíonn lá an ionaid measúnaithe?

Catagóirí ceisteanna: 
 • Maireann an t-ionad measúnaithe lá iomlán (dhá lá in amanna). Tosaíonn sé de ghnáth i dtrátha 8.30 (beidh am na coinne go beacht ar an litir chuiridh) agus críochnaíonn sé i dtrátha 18.00.
 • Ar theacht isteach duit gheobhaidh tú sceideal an lae.
 • Beidh baill foirne de chuid EPSO ann chun fáilte a chur romhat agus tú a threorú i rith an lae.
 • Nuair a thiocfaidh tú isteach ní mór duit na doiciméid a iarradh sa litir chuiridh a chur ar fáil.
 • Ní mór teacht in am gan aon duine eile leat. Ní bheidh cead ag cairde ná ag gaolta fanacht san fhoirgneamh ná dul i dteagmháil leat le linn na dtrialacha.
 • Má thagann tú go déanach, ní thabharfar aon am breise duit agus is féidir go gcuirfear as an bpróiseas roghnúcháin thú, go háirithe má chailleann tú triail iomlán.
 • Beidh suas le sé iarrthóir i gceist agus roinnt measúnóirí.
 • Tabharfar suaitheantas aitheantais duit chun gur fusa duit dul ó áit go háit san fhoirgneamh.
 • Beidh an t-ábhar uile is gá chun na trialacha éagsúla a dhéanamh ar fáil san ionad measúnaithe, ábhar trialach, pinn agus páipéar san áireamh.
 • Má tá ríomhairí le húsáid, iarrfar ort roimh ré do roghanna ó thaobh méarchláir agus teanga a thabhairt.
 • Beidh taisceadáin ar fáil chun aon bhagáiste nó aon rud eile a bheidh leat a stóráil.
 • Ní chuirfear aon lón ar fáil, ach tá meaisíní díolta deochanna agus smailceacha san ionad sa Bhruiséal agus neart caiféanna agus bialann ar na gaobhair. Tá bialann agus caifitéire san fhoirgneamh i Lucsamburg.
 • Ní bheidh aon áiseanna páirceála ar fáil do na hiarrthóirí.
 • Beidh cead agat an foirgneamh a fhágáil le linn sosanna, ach ní mór bheith ar ais in am.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh