Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Vad händer under dagen på utvärderingscentrumet?

Vad händer under dagen på utvärderingscentrumet?

 • Proven på utvärderingscentrumet tar en hel dag (ibland två dagar). Dagen börjar vanligtvis runt kl. 8.30 (den exakta tiden framgår av kallelsen) och slutar runt kl. 18.
 • Du får schemat för dagen när du kommer.
 • Epsos personal är på plats för att ta emot dig och hjälpa dig under dagen.
 • Inledningsvis måste du visa upp alla handlingar som efterfrågas i kallelsen.
 • Kom i tid och utan sällskap. Anhöriga eller vänner får inte vänta i byggnaden eller kontakta dig under proven.
 • Om du kommer för sent får du ingen extra tid och du kan uteslutas från urvalsförfarandet, framför allt om du missar ett helt delprov.
 • Du är en av högst sex sökande och flera bedömare kommer att delta.
 • Du får en id-bricka så att du enklare kan ta dig runt i lokalerna.
 • Allt material som krävs för de olika övningarna tillhandahålls på utvärderingscentrumet, t.ex. provmaterial, papper och pennor.
 • Om det krävs datorer kommer du att få framföra dina önskemål om tangentbord och språk i förväg.
 • Det finns skåp för dina personliga tillhörigheter och eventuellt bagage.
 • Vi tillhandahåller ingen lunch, men det finns automater med dryck och snacks i lokalerna, och i Bryssel finns många kaféer och restauranger i närheten. I byggnaden i Luxemburg finns en personalmatsal och en kafeteria.
 • Det finns inga parkeringsplatser för provdeltagare.
 • Du får gå ut på rasterna men måste se till att komma tillbaka i tid.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej