ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Какво трябва да нося?

Какво трябва да нося?

Категории въпроси: 

В деня на изпита в центъра за оценяване кандидатите трябва да носят следните документи:

  • своето писмо с покана
  • скорошна снимка за лични документи
  • документ за самоличност (напр. валидна лична карта или паспорт)
  • USB устройство със сканирани копия на посочените по-горе документи и сканирано копие на пълното досие за кандидатстване, както е обяснено в обявлението за конкурса и в писмото с поканата
  • документи, свързани с разходите за пътуване (ако е приложимо).

Отговорът полезен ли беше?

Да Не