Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Τι θα πρέπει να έχω μαζί μου;

Τι θα πρέπει να έχω μαζί μου;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Την ημέρα που θα παρουσιαστείτε στο κέντρο αξιολόγησης, θα πρέπει να έχετε μαζί σας τα παρακάτω:

  • την επιστολή πρόσκλησής σας
  • μία πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας
  • αποδεικτικό της ταυτότητάς σας (π.χ. έγκυρο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο)
  • μονάδα αποθήκευσης USB με σκαναρισμένα αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων καθώς και σκαναρισμένο αντίγραφο όλου του φακέλου της αίτησής σας όπως απαιτείται και περιγράφεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού και στην επιστολή πρόσκλησής σας.
  • έγγραφα που αποδεικνύουν τα έξοδα ταξιδιού σας (κατά περίπτωση).

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι