ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Ако съм издържал успешно теста за логическо мислене, но не съм издържал теста за компетенции в конкурса EPSO/CAST/P1-4/2015, възможно ли е да бъда поканен да държа само теста за компетенции в CAST Permanent?

Ако съм издържал успешно теста за логическо мислене, но не съм издържал теста за компетенции в конкурса EPSO/CAST/P1-4/2015, възможно ли е да бъда поканен да държа само теста за компетенции в CAST Permanent?

Категории въпроси: 

Не, ако сте издържали успешно само тестовете за логическо мислене в конкурса EPSO/CAST/P1—4/2015, ще бъдете поканен (ако сте избран отново) да се явите на всички тестове за подбор (тестовете за логическо мислене и за компетенции) в безсрочната процедура за подбор CAST Permanent (вж. повече информация за тази процедура).

Отговорът полезен ли беше?

Да Не