Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Αν πέτυχα στη δοκιμασία λογικής αλλά απέτυχα στη δοκιμασία ικανοτήτων του διαγωνισμού EPSO/CAST/P1-4/2015, μπορεί να κληθώ να εξεταστώ μόνο στη δοκιμασία ικανοτήτων, στο πλαίσιο της μόνιμης διαδικασίας CAST;

Αν πέτυχα στη δοκιμασία λογικής αλλά απέτυχα στη δοκιμασία ικανοτήτων του διαγωνισμού EPSO/CAST/P1-4/2015, μπορεί να κληθώ να εξεταστώ μόνο στη δοκιμασία ικανοτήτων, στο πλαίσιο της μόνιμης διαδικασίας CAST;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Όχι. Αν πετύχατε μόνο στη δοκιμασία λογικής του διαγωνισμού EPSO/CAST/P1-4/2015, θα κληθείτε (εφόσον προεπιλεγείτε πάλι) να εξεταστείτε στο σύνολο των δοκιμασιών επιλογής (δηλαδή, δοκιμασία λογικής και δοκιμασία ικανοτήτων) στο πλαίσιο της μόνιμης διαδικασίας CAST (βλέπε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη διαδικασία επιλογής).

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι