Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Jag blev godkänd i proven i slutledningsförmåga men misslyckades i kompetensprovet i EPSO/CAST/P1-4/2015. Kan jag då kallas enbart till kompetensprovet i Cast permanent?

Jag blev godkänd i proven i slutledningsförmåga men misslyckades i kompetensprovet i EPSO/CAST/P1-4/2015. Kan jag då kallas enbart till kompetensprovet i Cast permanent?

Frågekategorier: 

Nej, om du enbart blev godkänd i proven i slutledningsförmåga i EPSO/CAST/P1-4/2015, kommer du att (om du blir utvald igen) att kallas till samtliga urvalsprov (dvs. proven i slutledningsförmåga och kompentensprovet) i Cast permanent (läs mer om det permanenta urvalsförfarandet för kontraktsanställda).

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej