ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Мога ли да получа по-подробни коментари в моя паспорт на компетенциите?

Мога ли да получа по-подробни коментари в моя паспорт на компетенциите?

Категории въпроси: 

Паспортът има за цел само да даде общ поглед върху силните и слабите страни по компетенции. Информацията се предоставя от EPSO за целите на прозрачността. Предоставянето на тази информация обаче не е задължително, тъй като съобщаването на оценките, получени за всяка компетенция, представлява подходяща и достатъчна обосновка на решенията на конкурсната комисия.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не