Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Μπορώ να έχω λεπτομερέστερα σχόλια στο φυλλάδιο ικανοτήτων μου;

Μπορώ να έχω λεπτομερέστερα σχόλια στο φυλλάδιο ικανοτήτων μου;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Σκοπός του φυλλαδίου ικανοτήτων είναι να δώσει απλώς μια γενική εικόνα των ισχυρών και αδύναμων σημείων σας ανά ικανότητα. Παρέχεται από την EPSO για λόγους διαφάνειας. Ωστόσο, δεν αποτελεί υποχρέωση, δεδομένου ότι η κοινοποίηση της βαθμολογίας σας για κάθε ικανότητα αποτελεί επαρκή και ικανοποιητική αιτιολόγηση των αποφάσεων της εξεταστικής επιτροπής.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι