Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Kan jag få mer detaljerade kommentarer till mitt kompetenspass?

Kan jag få mer detaljerade kommentarer till mitt kompetenspass?

Frågekategorier: 

Passet ska bara ge en allmän bild av styrkor och svagheter för varje kompetens. Epso gör passet tillgängligt av öppenhetsskäl. Det är dock inget krav eftersom de poäng du får för varje kompetens på ett adekvat och tillräckligt sätt motiverar uttagningskommitténs beslut.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej