ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Срещам проблеми с попълването на кандидатурата си. Какво да направя?

Срещам проблеми с попълването на кандидатурата си. Какво да направя?

Системите на EPSO поддържат най-често използваните интернет браузъри. Ако срещнете проблеми, моля, опитайте се първо да използвате друг браузър, преди да се свържете с нас. Не се препоръчва да използвате мобилно устройство за попълването на кандидатурата си.

За придвижване във формуляра за кандидатстване и за преминаване от един формуляр в друг (например, за да използвате данни от предишни кандидатури) не използвайте бутоните „Напред“ и „Назад“ от интернет браузъра, а бутоните, които се изобразяват на екрана (бутон „Back to account“ (Назад към профила).

Копирайте текстове само от обикновен текстов файл (.txt) и с помощта на прост текстов редактор (например NotePad за Windows, TextEdit за Mac OS X), за да избегнете появата на ненужни шпации или несъвместими символи. 

Reference number: 

Отговорът полезен ли беше?

Да Не