Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Jag kan inte skapa, logga in på eller navigera inom ett Epsokonto med de tekniska hjälpmedel som jag använder på grund av min funktionsnedsättning. Vad ska jag göra?

Jag kan inte skapa, logga in på eller navigera inom ett Epsokonto med de tekniska hjälpmedel som jag använder på grund av min funktionsnedsättning. Vad ska jag göra?

Tillgänglighet är väldigt viktigt för Epso. Vi arbetar ständigt med att göra våra kommunikationsvägar och urvalsförfaranden mer tillgängliga.

Men om du skulle få problem med tillgängligheten vad gäller ditt Epsokonto eller vår webbplats ska du genast kontakta oss och berätta om dina synpunkter, problem och rekommendationer.

Läs mer om Epsos arbete med att förbättra tillgängligheten på vår sida om lika möjligheter.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej