Vanliga frågor

Home > Vanliga frågor > Assessment centre tests > Jag har en funktionsnedsättning eller sjukdom som kräver anpassningar av urvalsproven. Hur ska jag göra?

Jag har en funktionsnedsättning eller sjukdom som kräver anpassningar av urvalsproven. Hur ska jag göra?

Om du behöver anpassningar av urvalsproven på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom ska du helt enkelt följa förfarandet som beskrivs på vår sida om lika möjligheter för att skicka in en begäran om anpassningar. Där beskrivs också de olika anpassningar som vi erbjuder.

För att få rimliga anpassningar av urvalsproven måste du ge oss ett intyg om din funktionsnedsättning eller sjukdom som ska vara utfärdat av en behörig nationell organisation och/eller en specialist.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej