ЧЗВ

Home > ЧЗВ > Successful candidates / recruitment > Имам увреждане или заболяване, поради което са необходими специални мерки по отношение на моето офис оборудване и/или работна среда. Към кого да се обърна?

Имам увреждане или заболяване, поради което са необходими специални мерки по отношение на моето офис оборудване и/или работна среда. Към кого да се обърна?

Моля, имайте предвид, че EPSO няма да предаде каквато и да е информация за вашето увреждане и специфични нужди на набиращите персонал отдели, за да спази изискванията за поверителност на данните и недискриминация.

Ако се нуждаете от специални мерки или имате специфични нужди, трябва пряко да уведомите бъдещия си работодател, след като бъдете нает на работа.

Ако желаете да бъдете информиран за позитивните мерки, въведени от определени работодатели по отношение на хората с увреждания, можете да поставите отметка в съответната кутийка във вашия профил. В този случай само вашето име и електронен адрес ще бъдат предоставени на набиращите персонал отдели.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не