ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Имам увреждане или медицинско състояние, поради което са необходими специални мерки по отношение на моето офис оборудване и/или работна среда. Към кого да се обърна?

Имам увреждане или медицинско състояние, поради което са необходими специални мерки по отношение на моето офис оборудване и/или работна среда. Към кого да се обърна?

Категории въпроси: 

Моля, имайте предвид, че EPSO няма да предаде каквато и да е информация за вашето увреждане и специфични нужди на набиращите персонал отдели, за да спази изискванията за поверителност на данните и недискриминация.

Ако имате увреждане или отклонение в здравословното състояние, което налага специални мерки, или имате специфични нужди, трябва пряко да уведомите бъдещия си работодател, след като бъдете нает на работа.

Ако желаете да бъдете информиран за позитивните мерки, въведени от определени работодатели по отношение на хората с увреждания, можете да поставите отметка в съответната кутийка във вашия EPSO профил. В този случай само вашето име и електронен адрес ще бъдат предоставени на набиращите персонал отдели.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не