Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Successful candidates / recruitment > Έχω αναπηρία ή πρόβλημα υγείας που απαιτεί προσαρμογές στον εξοπλισμό γραφείου ή/και στο περιβάλλον εργασίας. Πού να απευθυνθώ;

Έχω αναπηρία ή πρόβλημα υγείας που απαιτεί προσαρμογές στον εξοπλισμό γραφείου ή/και στο περιβάλλον εργασίας. Πού να απευθυνθώ;

Σημειώστε ότι η EPSO δεν θα ανακοινώσει στις υπηρεσίες πρόσληψης καμία πληροφορία σχετικά με την αναπηρία και τις ειδικές ανάγκες σας, σύμφωνα με τους όρους περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων κα της μη διακριτικής μεταχείρισης.

Αν χρειάζεστε προσαρμογές ή αν έχετε ειδικές ανάγκες, πρέπει να ενημερώσετε απευθείας τον μελλοντικό σας εργοδότη μετά την πρόσληψή σας.

Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τυχόν δράσεις που προωθούν ορισμένοι εργοδότες υπέρ των ατόμων με αναπηρία, σημειώστε το σχετικό τετραγωνίδιο στον λογαριασμό σας. Στην περίπτωση αυτή, μόνο το όνομά σας και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση θα ανακοινωθούν στις υπηρεσίες πρόσληψης

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι