KKK

Home > KKK > Successful candidates / recruitment > Mul on puue või haigus, mis nõuab minu kontoriseadmete ja/või töökeskkonna kohandamist. Kelle poole peaksin pöörduma?

Mul on puue või haigus, mis nõuab minu kontoriseadmete ja/või töökeskkonna kohandamist. Kelle poole peaksin pöörduma?

Palun pange tähele, et andmete konfidentsiaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtteid järgides ei edasta EPSO tööle võtvatele osakondadele vähimatki teavet teie puude ja erivajaduste kohta.

Kui vajate kohandusi või teil on konkreetsed erivajadused, peate nendest oma tööandjat ise vahetult pärast töölevõtmist teavitama.

Kui soovite saada teavet selle kohta, kui teatavad tööandjad on puuetega inimeste suhtes võtnud toetavaid meetmeid, saate oma kasutajakontol teha vastava märgistuse. Sel juhul edastatakse tööle võtvale osakonnale ainult teie nimi ja e-posti aadress.

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei