Vanliga frågor

Home > Vanliga frågor > Successful candidates / recruitment > Jag har en funktionsnedsättning eller sjukdom som kräver anpassningar av min kontorsutrustning eller arbetsmiljö. Vem ska jag kontakta?

Jag har en funktionsnedsättning eller sjukdom som kräver anpassningar av min kontorsutrustning eller arbetsmiljö. Vem ska jag kontakta?

För det första vidarebefordrar Epso inga uppgifter om din funktionsnedsättning och dina särskilda behov till de rekryterande avdelningarna. Vi följer reglerna för skydd av personuppgifter och icke-diskriminering.

Om det krävs anpassningar av din arbetsmiljö eller om du har särskilda behov ska du kontakta din blivande arbetsgivare direkt när du har rekryterats.

Om du vill ha information om vissa arbetsgivares positiva särbehandling av personer med funktionsnedsättningar, kan du markera för rätt ruta i ditt konto. I så fall kommer ditt namn och mejladress att vidarebefordras till de rekryterande avdelningarna.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej