KKK

Avaleht > KKK > Mida peaksin tegema, kui mulle tundub, et mind on konkursi ajal minu erinevuste tõttu ebaõiglaselt koheldud?

Mida peaksin tegema, kui mulle tundub, et mind on konkursi ajal minu erinevuste tõttu ebaõiglaselt koheldud?

EPSO jaoks on võrdõiguslikkus ja mitmekesisus väga olulised ning ta teeb kõik endast sõltuva, et kõigil kandidaatidel oleks võrdsed võimalused, võrdne juurdepääs ning et neid koheldakse võrdselt.

Kui teile tundub, et teid on koheldud ebaõiglaselt või diskrimineeritud mõne järgmise omaduse tõttu: sugu, rass, nahavärv, etniline või sotsiaalne päritolu, geneetilised omadused, keel, usutunnistus või veendumused, poliitilised või muud arvamused, rahvusvähemusse kuulumine, varaline seisund, sünnipära, puue, vanus või seksuaalne sättumus, võtke meiega palun kohe ühendust ja andke teada oma tähelepanekutest ja arvamustest.

Pöörame suurt tähelepanu kandidaatidelt saadud tagasisidele, sest just nende jaoks tahame tagada võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse austamise. Lisateavet selle kohta, kuidas me seda teeme, leiate meie veebilehelt, mis on pühendatud võrdsetele võimalustele.

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei