Bieži uzdotie jautājumi

Sākumlapa > Bieži jautājumi > Ko darīt, ja uzskatu, ka manas(u) atšķirības(u) dēļ pret mani konkursa laikā nav izturējušies godīgi?

Ko darīt, ja uzskatu, ka manas(u) atšķirības(u) dēļ pret mani konkursa laikā nav izturējušies godīgi?

EPSO piešķir lielu nozīmi līdztiesībai un dažādībai un dara visu iespējamo, lai visiem kandidātiem nodrošinātu iespēju vienlīdzību, vienādu attieksmi un vienādu piekļuvi.

Ja uzskatāt, ka pret jums ir izturējušies negodīgi vai diskriminējoši vienas vai vairāku šādu pazīmju dēļ: dzimums, rase, ādas krāsa, etniskā vai sociālā izcelsme, ģenētiskās īpašības, valoda, reliģiskā piederība vai pārliecība, politiskie vai jebkuri citi uzskati, piederība nacionālai minoritātei, īpašums, izcelsme, invaliditāte, vecums vai seksuālā orientācija, lūdzam tūlīt sazināties ar mums, lai dalītos savos novērojumos un sajūtās.

Mēs pievēršam lielu uzmanību atsauksmēm, ko snieguši kandidāti, kuri ir mūsu līdztiesības un dažādības pārvaldības politikas un prakses centrā. Lai uzzinātu vairāk par šīs politikas īstenošanu, skatiet mūsu iespēju līdztiesībai veltīto tīmekļa lapu.

Vai atbilde noderēja?