Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Έχω αναπηρία και αντιμετώπισα προβλήματα κατά την πρόσβασή μου στον ιστότοπο της EPSO ή/και κατά τη διαδικασία επιλογής. Πού να απευθυνθώ για να διατυπώσω τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις μου;

Έχω αναπηρία και αντιμετώπισα προβλήματα κατά την πρόσβασή μου στον ιστότοπο της EPSO ή/και κατά τη διαδικασία επιλογής. Πού να απευθυνθώ για να διατυπώσω τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις μου;

Η προσβασιμότητα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την EPSO. Εργαζόμαστε συνεχώς για να σας εξασφαλίζουμε όσο το δυνατόν καλύτερη πρόσβαση στις διαδικασίες επικοινωνίας και επιλογής.

Ωστόσο, αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση στον λογαριασμό σας EPSO ή στον ιστότοπό μας, επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως για να μας διατυπώσετε τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις σας ή να περιγράψετε τυχόν προβλήματα.

Η γνώμη σας είναι πολύτιμη για την EPSO. Μας βοηθά να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες, βελτιώνοντας την προσβασιμότητά τους για όλους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι κάνει η EPSO για να βελτιώσει την προσβασιμότητα θα βρείτε στην ειδική ιστοσελίδα μας για τις ίσες ευκαιρίες.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι