ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Мога ли да бъда включен в предварителния подбор за повече от един профил и/или функционална група?

Мога ли да бъда включен в предварителния подбор за повече от един профил и/или функционална група?

Да, можете да бъдете включен в предварителния подбор за повече от един профил и/или функционална група, но в повечето случаи кандидатите могат да се явят на тестове само за един профил в една функционална група за съответния период на провеждане на тестове. Ще бъдете поканен да се явите на тестовете за тези различни профили/функционални групи по реда, в който EPSO е получила съответните искания от страна на службите, набиращи персонал.

Даден кандидат все пак може да бъде поканен да се яви на тестовете за компетенции за различни профили в рамките на един и същ период на провеждане на тестове. Това може да се случи, когато кандидатът вече е издържал тестовете за логическо мислене.

Нито наемащата служба, нито кандидатите, нито EPSO могат да повлияят на реда на обработване на исканията за провеждане на тест. Това се дължи на факта, че в правилата на поканата за изразяване на интерес ясно се посочва, че успешното преминаване на (предишен) тест може да повлияе на ситуацията на кандидата, като направи излишно провеждането на допълнителни тестове, а в случай на неуспех кандидатът може да бъде лишен от възможност да се явява на тестове в продължение на 6 месеца.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не