Časté otázky

Úvod > Časté dotazy > Mohu se dostat do užšího výběru pro více než jeden profil a/nebo funkční skupinu?

Mohu se dostat do užšího výběru pro více než jeden profil a/nebo funkční skupinu?

Ano, do užšího výběru pro více než jeden profil či funkční skupinu se dostat můžete. Nicméně ve většině případů lze znalosti a dovednosti uchazeče v rámci daného testovacího období testovat vždy pro jeden profil v jedné funkční skupině. Z tohoto důvodu budete pozváni k testům pro různé profily / funkční skupiny ve stejném pořadí, v němž přijímací útvary zaslaly úřadu EPSO vaše žádosti o účast.

Může se však stát, že tentýž uchazeč bude během téhož testovacího období pozván k účasti na testy ověřující kompetence pro různé profily. K tomu může dojít v případě, že uchazeč již dříve složil testy ověřující schopnost uvažování.

Na pořadí, v němž budou žádosti o test zpracovávány, nemá vliv ani přijímací útvar ani uchazeč ani úřad EPSO. Je tomu tak proto, že pravidla, jimiž se řídí výzva k vyjádření zájmu, jasně stanoví, že (dřívější) úspěšné složení jednoho testu může ovlivnit situaci uchazeče tak, že již nebude muset další testy podstupovat, zatímco na základě neúspěšného absolvování testu může být uchazeči odepřena účast na dalších testech po dobu 6 měsíců.

Pomohla vám tato odpověď?

Ano Ne