Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Μπορώ να προεπιλεγώ για περισσότερα από ένα προφίλ ή/και περισσότερες ομάδες καθηκόντων;

Μπορώ να προεπιλεγώ για περισσότερα από ένα προφίλ ή/και περισσότερες ομάδες καθηκόντων;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Ναι. Μπορείτε να προεπιλεγείτε για περισσότερα από ένα προφίλ ή/και περισσότερες ομάδες καθηκόντων, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις ένας υποψήφιος μπορεί να λάβει μέρος σε δοκιμασίες για ένα μόνο προφίλ σε μία ομάδα καθηκόντων ανά περίοδο δοκιμασιών. Συνεπώς, θα κληθείτε να συμμετάσχετε στις εκάστοτε δοκιμασίες για τα διάφορα προφίλ/τις διάφορες ομάδες καθηκόντων σύμφωνα με τη σειρά που οι υπηρεσίες πρόσληψης έχουν αποστείλει τις αιτήσεις στην EPSO.

Ωστόσο, ο ίδιος υποψήφιος μπορεί να κληθεί να συμμετάσχει σε δοκιμασίες ικανοτήτων για διάφορα προφίλ κατά την ίδια περίοδο δοκιμασιών. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο υποψήφιος έχει ήδη προηγουμένως επιτύχει στις δοκιμασίες κατανόησης.

Ούτε οι υπηρεσίες πρόσληψης, ούτε οι υποψήφιοι ή η EPSO μπορούν να επηρεάσουν τη σειρά επεξεργασίας των αιτήσεων συμμετοχής στις δοκιμασίες. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι κανόνες της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζουν ρητά ότι η επιτυχία σε (προηγούμενη) δοκιμασία μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση ενός υποψηφίου, καθιστώντας περιττή μια νέα συμμετοχή του σε δοκιμασίες, ενώ μια αποτυχία μπορεί να οδηγήσει σε 6μηνο αποκλεισμό του από τη δυνατότητα συμμετοχής στις δοκιμασίες.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι