Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > An féidir mé a réamhroghnú le haghaidh níos mó ná próifíl/grúpa feidhme amháin?

An féidir mé a réamhroghnú le haghaidh níos mó ná próifíl/grúpa feidhme amháin?

Is féidir. Is féidir thú a réamhroghnú le haghaidh níos mó ná próifíl/grúpa feidhme amháin, ach an chuid is mó den am ní féidir iarrthóir a thástáil ach le haghaidh próifíl amháin i ngrúpa feidhme amháin le linn tréimhse trialacha amháin. Tabharfar cuireadh duit na trialacha a dhéanamh a bhaineann leis na próifílí/grúpaí feidhme éagsúla sin san ord inar chuir na seirbhísí earcaíochta na hiarrataí chuig EPSO.

Mar sin féin, uaireanta, is féidir cuireadh a thabhairt don aon iarrthóir amháin chuig trialacha inniúlachtaí a bhaineann le próifílí éagsúla le linn na haon tréimhse trialacha amháin. Is féidir sin a dhéanamh má d'éirigh na trialacha réasúnaíochta leis an iarrthóir roimh ré.

Ní féidir leis an earcaitheoir ná leis na hiarrthóirí ná le EPSO tionchar a imirt ar ord na n-iarrataí ar thriail atá á bpróiseáil. Is é an chúis atá leis sin gur féidir nach mbeidh aon ghá le tuilleadh trialacha má d'éirigh triail leis an iarrthóir roimhe sin nó gur féidir go mbeidh ar an iarrthóir fanacht go ceann sé mhí sula bhfaighidh sé cuireadh chuig triail eile mar gur theip air i dtriail, mar atá leagtha síos go soiléir sna rialacha maidir leis an nglao ar léiriú spéise .

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh