Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Czy w ramach wstępnej selekcji mogę zostać wybrany do więcej niż jednego profilu lub grupy funkcyjnej?

Czy w ramach wstępnej selekcji mogę zostać wybrany do więcej niż jednego profilu lub grupy funkcyjnej?

Tak, na tym etapie kandydat może zostać wybrany do więcej niż jednego profilu zawodowego i więcej niż jednej grupy funkcyjnej, jednak w większości przypadków będzie mógł potem zdawać testy dotyczące tylko jednego profilu w jednej grupie funkcyjnej w ciągu jednej sesji testów. Dlatego też zaproszenia do udziału w testach dotyczących różnych profili/grup będą kandydatom wysyłane osobno, w tej samej kolejności, w jakiej służby prowadzące nabór na określone stanowiska wysłały wnioski do EPSO.

Może się jednak zdarzyć, że podczas jednej sesji testów ten sam kandydat zostanie zaproszony na testy badające kompetencje dla różnych profili zawodowych. Dzieje się tak w przypadku, gdy kandydat zdał już wcześniej testy sprawdzające umiejętności logicznego myślenia.

Ani służby prowadzące rekrutację, ani kandydaci, ani EPSO nie mają wpływu na kolejność rozpatrywania wniosków o zaproszenie na testy. Wynika to z faktu, że zasady określone w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania jasno stanowią, że pomyślne zdanie jednego (wcześniejszego) testu może mieć wpływ na sytuację kandydata, czyniąc zbędnym dalszy udział w testach, zaś niezdanie testu może skutkować zablokowaniem możliwości udziału w testach na okres 6 miesięcy.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie