Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Môžem sa dostať do predbežného výberu pre viac ako jeden profil a/alebo funkčnú skupinu?

Môžem sa dostať do predbežného výberu pre viac ako jeden profil a/alebo funkčnú skupinu?

Áno, do predbežného výberu sa môžete dostať pre viac ako jeden profil a/alebo funkčnú skupinu, vo väčšine prípadov však v rámci testovacieho obdobia možno uchádzača testovať iba pre jeden profil v jednej funkčnej skupine. Preto budete pozvaní absolvovať testy pre tieto rôzne profily/funkčné skupiny v rovnakom poradí, v akom náborové útvary odoslali žiadosti o testovanie úradu EPSO.

Ten istý uchádzač však môže byť počas rovnakého testovacieho obdobia pozvaný na testy schopností pre rôzne profily. K tejto situácii môže dôjsť, keď uchádzač už predtým úspešne prešiel testami uvažovania.

Zamestnanci náborových útvarov, uchádzači ani EPSO nemôžu ovplyvniť poradie spracovania žiadostí o testovanie, a to z dôvodu, že v pravidlách výzvy na vyjadrenie záujmu sa jasne stanovuje, že úspešné absolvovanie jedného (skoršieho) testu môže ovplyvniť situáciu uchádzača a ďalšie testovanie už nemusí byť potrebné. Naopak, v prípade neúspechu môžu náborové útvary opätovne pozvať uchádzača na testy až po uplynutí 6 mesiacov.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie