Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Kan jag väljas ut för flera profiler eller tjänstegrupper?

Kan jag väljas ut för flera profiler eller tjänstegrupper?

Ja, du kan väljas ut för mer än en profil eller tjänstegrupp.

Om du väljs ut flera gånger (av fler än en rekryterare) för samma profil i samma tjänstegrupp behöver du bara göra proven en gång.

Om du väljs ut för olika profiler/tjänstegrupper kommer du att kallas till proven för de profilerna/tjänstegrupperna i den ordning som de rekryterande avdelningarna har skickat begäran till Epso.

Varken du, de rekryterande avdelningarna eller Epso kan påverka i vilken ordning proven hålls.

Om du redan har klarat proven i slutledningsförmåga kan du bli kallad till kompetensprov* för olika profiler under samma provperiod.

*Sökande till språkprofiler (korrekturläsare och översättare) gör ett språkförståelseprov i stället för ett kompetensprov.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej