Vanliga frågor

Home > Vanliga frågor > Kan jag komma att väljas ut för flera profiler eller tjänstegrupper?

Kan jag komma att väljas ut för flera profiler eller tjänstegrupper?

Ja, du kan komma att väljas ut för flera profiler eller tjänstegrupper, men i de flesta fall kan du bara göra proven för en profil i en tjänstegrupp per provperiod. Du kallas därför till proven för de olika profilerna/tjänstegrupperna i samma ordning som rekryteringsförfrågningarna kommer in till Epso.

Däremot kan du komma att kallas till kompetensprov för olika profiler under samma provperiod om du redan tidigare har blivit godkänd i proven i slutledningsförmåga.

Varken du, de rekryterande avdelningarna eller Epso kan påverka i vilken ordning proven hålls. I reglerna för inbjudan att lämna intresseanmälan fastställs nämligen att ett (tidigare) godkänt prov kan påverka din situation och göra ytterligare prov onödiga. Om du däremot misslyckas det leda till att du inte kan kallas till några andra prov i sex månader.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej