Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Τι πρέπει να κάνω αν δεν ενδιαφέρομαι πλέον να προσληφθώ;

Τι πρέπει να κάνω αν δεν ενδιαφέρομαι πλέον να προσληφθώ;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Για να μπορούν οι υπηρεσίες πρόσληψης να βλέπουν μια αίτηση, οι υποψήφιοι πρέπει να επιβεβαιώνουν κάθε έξι μήνες ότι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται. Αν δεν ενδιαφέρεστε πλέον να λάβετε μέρος σε δοκιμασίες ή/και να προσληφθείτε για συγκεκριμένο προφίλ/ομάδα καθηκόντων, απλά μην επιβεβαιώνετε το ενδιαφέρον σας μέσω του λογαριασμού σας EPSO. Αφού παρέλθουν έξι μήνες από την τελευταία επιβεβαίωση του ενδιαφέροντός σας ή την επικαιροποίηση της αίτησής σας, η αίτησή σας δεν θα εμφανίζεται πλέον στις υπηρεσίες πρόσληψης· ωστόσο, εσείς θα μπορείτε να την ενεργοποιήσετε πάλι ανά πάσα στιγμή στο μέλλον.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι