Najčešća pitanja

Home > Najčešća pitanja > Što trebam učiniti ako više nisam zainteresiran za zapošljavanje?

Što trebam učiniti ako više nisam zainteresiran za zapošljavanje?

Kako bi prijave bile vidljive službama koje zapošljavaju novo osoblje, kandidati moraju svakih šest mjeseci potvrditi svoj interes za sudjelovanje. Ako više niste zainteresirani za testiranje i/ili zapošljavanje za određeni profil / funkcijsku skupinu, jednostavno nemojte potvrditi interes za sudjelovanje u svom EPSO računu. Šest mjeseci nakon posljednje potvrde interesa za sudjelovanje ili ažuriranja vaše prijave, prijava će postati nevidljiva za službe koje zapošljavaju novo osoblje, no moći ćete je ponovno aktivirati u bilo koje doba u budućnosti.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne