ЧЗВ

Home > ЧЗВ > Каква клавиатура ще използвам по време на провежданите на компютър тестове?

Каква клавиатура ще използвам по време на провежданите на компютър тестове?

За тестовете с въпроси с избор между няколко отговора (включително упражнението „e-tray“ („организация на текущата работа“) кандидатите нямат нужда от клавиатура.

За работата по казус и писмения тест в областта на конкурса по подразбиране ще ви бъде предоставена клавиатура в зависимост от вашия втори език. В писмото покана ще бъдете помолени да проверите и, ако е необходимо, да промените избора си на клавиатура.

Ако изберете клавиатура, различна от тази по подразбиране, възможно е някои клавишни комбинации за символи с ударение или специални символи да не са налични. Можете да видите най-често използваните специални символи, които се поддържат в тестовата среда и могат да бъдат въведени чрез използване на клавиша Alt в съчетание с цифровата клавиатура. Този списък може да ви бъде предоставен при поискване и в центровете за провеждане на тестовете.

За тестовете по превод ще ви бъде предоставена по подразбиране клавиатура, отговаряща на вашия първи език (езика на конкурса). Няма възможност да поискате друга клавиатура. Ако в една страна съществуват различни клавиатурни подредби (България, Франция, Нидерландия), ще можете да изберете предпочитаната от вас клавиатурна подредба. Повече информация ще получите в писмото покана.

Трябва да изберете много внимателно клавиатурата си, като вземете предвид на какъв език се провежда тестът. След като веднъж направите своя избор, не можете да го променяте дори преди изтичането на крайния срок.

При полагане на тестове, при които е необходимо да използвате клавиатура, моля, уверете се преди началото на теста, че ви е предоставена точната клавиатура.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не