Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Ποιο πληκτρολόγιο θα χρησιμοποιήσω στις δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή;

Ποιο πληκτρολόγιο θα χρησιμοποιήσω στις δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή;

Για τις δοκιμασίες ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (συμπεριλαμβανομένων των δοκιμασιών εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας), οι υποψήφιοι δεν χρειάζονται πληκτρολόγιο.

Για την περιπτωσιολογική μελέτη και τη γραπτή δοκιμασία σε συγκεκριμένο τομέα θα σας δοθεί εξ αρχής πληκτρολόγιο που αντιστοιχεί στη δεύτερη γλώσσα σας. Στην επιστολή πρόσκλησης θα σας ζητηθεί να ελέγξετε και - εφόσον είναι αναγκαίο - να αλλάξετε την επιλογή πληκτρολογίου.

Αν επιλέξετε πληκτρολόγιο διαφορετικό από το προεπιλεγμένο, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα ορισμένα πλήκτρα συντόμευσης για τονισμένους/ειδικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να δείτε τους πιο συνηθισμένους ειδικούς χαρακτήρες, που υποστηρίζονται από το περιβάλλον των δοκιμασιών και μπορούν να δακτυλογραφηθούν, πατώντας το πλήκτρο Alt μαζί με το πλήκτρο για το αριθμητικό πληκτρολόγιο. Ο κατάλογος αυτός είναι επίσης διαθέσιμος στα εξεταστικά κέντρα.

Για τις δοκιμασίες μετάφρασης θα σας δοθεί εξ αρχής πληκτρολόγιο που θα αντιστοιχεί στην πρώτη σας γλώσσα (γλώσσα του διαγωνισμού). Δεν μπορείτε να ζητήσετε άλλο πληκτρολόγιο. Στην περίπτωση εθνικών παραλλαγών της διάταξης του πληκτρολογίου (BG, FR, NL), θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τη διάταξη του πληκτρολογίου την οποία προτιμάτε. Περισσότερες πληροφορίες θα σας δοθούν στην επιστολή πρόσκλησης.

Πρέπει να επιλέξετε το πληκτρολόγιό σας με ιδιαίτερη προσοχή λαμβάνοντας υπόψη σας τη γλώσσα της δοκιμασίας. Από τη στιγμή που θα το επιλέξετε, δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή, ακόμα και εντός της προθεσμίας.

Για δοκιμασίες που απαιτούν τη χρήση πληκτρολογίου, βεβαιωθείτε προτού ξεκινήσετε τη δοκιμασία ότι σας έχει δοθεί το σωστό πληκτρολόγιο.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι