Usein kysyttyä

Home > Usein kysyttyä > Mikä näppäimistö minulla on käytössäni tietokoneella suoritettavissa kokeissa?

Mikä näppäimistö minulla on käytössäni tietokoneella suoritettavissa kokeissa?

Monivalintakokeissa (ja postikoritehtävässä) hakijat eivät tarvitse näppäimistöä.

Case-tehtävää ja alakohtaista kirjallista koetta varten hakijat saavat ilmoittamansa kielen 2 mukaisen näppäimistön. Kutsukirjeessä pyydetään tarkistamaan siinä ilmoitettu näppäimistövalinta ja tarvittaessa muuttamaan sitä.

Jos valitset muun kuin sinulle oletusarvoisesti osoitetun näppäimistön, kaikki näppäimistön pikakomennot eivät välttämättä ole käytettävissä aksentti-/erikoismerkkejä varten. Tutustu luetteloon tavallisimmista erikoismerkeistä, jotka koeympäristössä voi tuottaa Alt-näppäimen ja numeronäppäimistön avulla. Tämä luettelo on pyynnöstä saatavilla myös testikeskuksessa.

Käännöskokeisiin osallistuvat saavat automaattisesti ilmoittamansa kielen 1 (eli kilpailun kielen) mukaisen näppäimistön. Käännöskokeeseen ei ole mahdollista pyytää muunkielistä näppäimistöä. Niissä tapauksissa, joissa näppäimistöasettelussa on pieniä kansallisia vaihteluita (BG, FR, NL), hakija voi valita haluamansa näppäimistöversion. Lisätietoja on kutsukirjeessä.

Mieti tarkkaan, minkä näppäimistön valitset, ja ota huomioon, millä kielellä olet suorittamassa kokeita. Kun olet tehnyt näppäimistövalinnan, et voi enää muuttaa sitä, vaikka määräaika ei olisi kulunutkaan vielä umpeen.

Jos kokeen suorittaminen edellyttää näppäimistön käyttöä, varmista ennen kokeen alkua, että sinulle on annettu oikea näppäimistö.

Oliko tästä vastauksesta apua?

Kyllä En