Ceisteanna coitianta

Home > Ceisteanna coitianta > Cén saghas méarchláir a úsáidfidh mé sna trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire?

Cén saghas méarchláir a úsáidfidh mé sna trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire?

Níl méarchlár de dhíth ar na hiarrthóirí le haghaidh na dtrialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire, trialacha an inbhosca ríomhphoist san áireamh.

Don chás-staidéar agus don triail scríofa a bhaineann le réimse an chomórtais, tabharfar méarchlár duit a oireann don dara teanga agat. Sa litir chuiridh iarrfar ort do rogha mhéarchláir a sheiceáil agus a athrú, más gá.

Má roghnaíonn tú méarchlár seachas an méarchlár a fhreagraíonn don dara teanga agat, is féidir go mbeidh roinnt aicearraí le haghaidh carachtair speisialta agus comharthaí diaicritice in easnamh. Tá liosta ann de na carachtair speisialta is coitianta a bhíonn le fáil san ionad trialacha agus is féidir a chlóscríobh ach Alt agus uimhir a bhrú san am céanna. Beidh an liosta sin le fáil sna hionaid trialacha freisin ach é a iarraidh.

Do na trialacha aistriúcháin tabharfar méarchlár duit a fhreagraíonn don chéad teanga agat (teanga an chomórtais), ar bhonn réamhshocraithe. Ní féidir méarchlár eile a iarraidh. I gcás leaganacha malartacha mearchláir de réir náisiúin (BG, FR, NL) féadfaidh tú an leagan amach méarchláir is fearr leat a roghnú. Beidh tuilleadh eolais ina thaobh sin sa litir chuiridh.

Is ceart duit bheith an-chúramach agus tú ag roghnú méarchláir agus teanga do thrialach a chur san áireamh. Nuair a bheidh an rogha déanta ní féidir aon athruithe a dhéanamh, más roimh an sprioc-am féin é.

I gcás trialacha a dteastaíonn méarchlár lena n-aghaidh, iarrtar ort deimhin a dhéanamh de roimh ré gurb é an méarchlár ceart a tugadh duit.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh